top of page

Βρέθηκαν 11 στοιχεία για ""

 • "ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΑΣ!"

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΕΑ! Παρουσιάζουμε την νέα μας εφαρμογή. Περιηγηθείτε με μεγαλύτερη ευκολία στο προσωπικό σας λογαριασμό της HJS Insurance. Παρακολουθήστε τα ασφαλιστήρια σας και μείνετε ενήμεροι για όλα. Ο ασφαλιστικός σας πράκτορας πλέον και σε μέγεθος τσέπης!

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (D&O) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Οι διευθυντές και αξιωματούχοι ενός οργανισμού αντιμετωπίζουν όλο και πιο έντονο ρυθμιστικό και πολιτικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των αξιώσεων κατά Διευθυντών και αξιωματούχων είναι εκθετική καθώς οι επηρεαζόμενοι αναζητούν νομικές λύσεις για οικονομικές ζημίες που υπέστησαν από τις διοικητικές αποφάσεις των διευθυντών και στελεχών. Η Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Αξιωματούχων (ασφάλιση D&O) είναι ένας τύπος ασφάλισης ευθύνης που παρέχει οικονομική προστασία σε διευθυντές και στελέχη μιας νομικής οντότητας σε περίπτωση που ενάγονται για λάθη και παραλείψεις που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια D&O καλύπτουν απαιτήσεις από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλα μέρη. Η Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Αξιωματούχων συνιστάται για οποιαδήποτε εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο ή εκτελεστικά στελέχη, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμη και μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ορισμένες περιπτώσεις όπου η ασφάλιση D&O είναι ιδιαίτερα σημαντική: 1. Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο: Διευθυντές και στελέχη εισηγμένων εταιρειών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αγωγών λόγω των υποχρεώσεων έναντι των μετόχων και του αυξημένου ελέγχου από τους ρυθμιστικούς φορείς. 2. Ιδιωτικές εταιρείες: Διευθυντές και στελέχη ιδιωτικών εταιρειών μπορούν να μηνυθούν από μετόχους, πιστωτές, υπαλλήλους ή ρυθμιστικούς φορείς για εικαζόμενη κακοδιαχείριση, παράβαση καθήκοντος ή άλλου είδους λάθη και παραλείψεις. 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Διευθυντές και στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών μπορεί να αντιμετωπίσουν νομική δίωξη από δωρητές, εθελοντές ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για κακοδιαχείριση, παράβαση καθήκοντος ή άλλου είδους λάθη και παραλείψεις. 4. Startups: Οι διευθυντές και τα στελέχη των startups ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωπική ευθύνη για επιχειρηματικές αποφάσεις που ελήφθησαν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της εταιρείας και η ασφάλιση D&O μπορεί να παρέχει προστασία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Γενικά, οποιαδήποτε εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο ή εκτελεστικά στελέχη θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης ασφάλισης D&O για προστασία από τους οικονομικούς κινδύνους πιθανών νομικών αξιώσεων ή καταγγελιών για λάθη και παραλείψεις. Μερικοί από τους συνήθεις τύπους αποζημιώσεων που μπορεί να καλύπτονται από την ασφάλεια D&O περιλαμβάνουν: 1. Παράβαση καθήκοντος: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη δεν ενήργησαν προς το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας ή άλλες συγκρούσεις συμφερόντων. 2. Κακή διαχείριση: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη απέτυχαν να διαχειριστούν σωστά την εταιρεία, έλαβαν κακές επιχειρηματικές αποφάσεις ή απέτυχαν να αποκαλύψουν ουσιώδεις πληροφορίες. 3. Πρακτικές απασχόλησης: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς για διάκριση, παράνομη απόλυση, παρενόχληση ή άλλες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 4. Κυβερνοασφάλεια και παραβιάσεις δεδομένων: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς ευαίσθητες πληροφορίες ή να ανταποκριθούν κατάλληλα σε παραβίαση δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ασφάλιση D&O δεν καλύπτει εγκληματικές πράξεις, σκόπιμη ανάρμοστη συμπεριφορά ή δόλιες δραστηριότητες. Η ασφάλιση D&O μπορεί να καλύπτει δικαστικά έξοδα υπεράσπισης, ποσά διακανονισμού ή κρίσης και άλλα σχετικά έξοδα που σχετίζονται με αυτούς τους τύπους αξιώσεων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καλύψεις και τα όρια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου D&O μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου. Η HJS Insurance Agents and Consultants προσφέρει Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Αξιωματούχων, από αξιόπιστες παγκόσμιες ασφαλιστικές εταιρείες, για την προστασία κάθε εταιρείας από απειλές που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές και τα στελέχη της. Κατανοούμε ότι οι κίνδυνοι και οι υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί διευθυντές και στελέχη εξελίσσονται συνεχώς για αυτό παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένη κάλυψη για την προστασία των προσωπικών και επαγγελματικών τους περιουσιακών στοιχείων. Επικοινωνήστε μαζί μας για επαγγελματική συμβουλή προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας σας.

 • 8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

  Η ασφάλιση υγείας είναι μια ουσιαστική πτυχή του οικονομικού προγραμματισμού κάθε ατόμου. Παρέχει ψυχική ηρεμία και οικονομική προστασία σε περίπτωση απροσδόκητων ασθενειών ή τραυματισμών. Παρόλο που στη χώρα μας το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) καλύπτει σε σημαντικό βαθμό το κόστος υγείας για κάθε πολίτη, υπάρχουν κάποια οφέλη που μόνο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να προσφέρει. Μερικά από τα βασικά οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σε σχέση με το ΓΕΣΥ περιλαμβάνουν: 1. Επιλεξιμότητα: Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε νόμιμο κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμεί να τα αγοράσει. 2. Χρόνοι αναμονής: Το ΓΕΣΥ είναι γνωστό για μεγάλους χρόνους αναμονής σε ορισμένες υπηρεσίες, ενώ με τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το νοσοκομείο και τον ιατρό της αρεσκείας του και να προχωρήσει άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις. 3. Επιλογή παρόχων: Το ΓΕΣΥ διαθέτει ένα συγκεκριμένο δίκτυο παρόχων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι ασθενείς, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή παρόχων. 4. Ευελιξία: Το ΓΕΣΥ είναι ένα σύστημα που ταιριάζει σε όλους και δεν προσφέρει μεγάλη ευελιξία. Τα προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών και μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές ανάγκες. 5. Εξειδικευμένες θεραπείες: Το ΓΕΣΥ ενδέχεται να μην καλύπτει ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης μπορεί να προσφέρουν κάλυψη για αυτές τις θεραπείες. 6. Ιατρική Περίθαλψη στο Εξωτερικό: Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ιατρική περίθαλψη οπουδήποτε επιθυμεί στο εξωτερικό. 7. Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο: Σε περίπτωση νοσηλείας, ο κάτοχος ιδιωτικής ασφάλισής υγείας έχει το δικαίωμα να νοσηλευθεί σε μονόκλινο δωμάτιο. 8. Φοροαπαλλαγή: Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου υγείας δικαιούται φορολογική έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο που πληρώνει. Σε τελική ανάλυση, εάν θα επιλέξετε το ΓΕΣΥ ή ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Το ΓΕΣΥ μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν ολοκληρωμένη κάλυψη με χαμηλό κόστος, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές στην υγειονομική τους περίθαλψη Η εταιρεία μας, HJS Insurance Agents & Consultants, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα πλάνο ιδιωτικής ασφάλισης υγείας το οποίο ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας: HJS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS www.hjsinsurance.com.cy

 • Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στην καλλιέργεια ασφαλιστικής κουλτούρας

  Ο ρόλος του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στην καλλιέργεια ασφαλιστικής κουλτούρας

 • ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

  Η ασφάλιση κατοικίας προσφέρει στον πελάτη προστασία σε περίπτωση αναπάντεχου γεγονότος αφού θα τον αποζημιώσει για την οικονομική ζημιά που θα υποστεί. Για να υπάρχει αυτή η αίσθηση προστασίας, πρέπει στην αίτηση ασφάλισης να δηλωθούν όλα τα ουσιώδη στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο έτσι ώστε σε περίπτωση απαίτησης η ασφαλιστική εταιρεία να προχωρήσει σε πληρωμή ολόκληρου του ποσού αποζημίωσης που προνοεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Είναι καλό να γνωρίζει ο πελάτης ότι σε περίπτωση ψευδής δήλωσης ή παροχής ανακριβών πληροφοριών, π.χ ανακριβής δήλωση για τα υλικά κατασκευής του κτιρίου, που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση της ασφαλιστικής εταιρείας να προχωρήσει σε ασφάλιση του κινδύνου, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να έχει το δικαίωμα να ακυρώσει εξ υπαρχής το συμβόλαιο, δηλαδή σαν να μην είχε εκδοθεί ποτέ. Μια από τις ουσιώδης πληροφορίες στην αίτηση ασφάλισης είναι το ασφαλισμένο ποσό του κτιρίου και των περιεχομένων. Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο ασφαλίζουν το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης του κτιρίου δηλαδή η βάση διακανονισμού είναι η αποκατάσταση του κτιρίου σαν να ήταν καινούργιο. Το κόστος ανοικοδόμησης είναι το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης των οικοδομών ως καινούργιων και παρόμοιων σε μέγεθος σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των κατασκευαστικών υλικών. Μερικές άλλες ασφαλιστικές εταιρείες αφαιρούν ένα ποσοστό από το κόστος ανοικοδόμησης για φθορά και παλαιότητα δηλαδή η βάση διακανονισμού είναι η αποζημίωση. Για αυτό είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε τον ασφαλιστικό μας διαμεσολαβητή για την κάλυψη που παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία πριν προχωρήσουμε σε ασφάλιση της κατοικίας μας αφού ο τρόπος υπολογισμού του ποσού ασφάλισης είναι διαφορετικός. Λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και κατά συνέπεια των τιμών των κατασκευαστικών υλικών πρέπει να γίνεται αναθεώρηση του ασφαλισμένου ποσού του κτιρίου ετησίως. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών είχε ετήσια αύξηση 21,81% τον Μαίο του 2022. Οι κυριότερες αυξήσεις ήταν στα μεταλλικά προϊόντα (36,33%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά(21,23%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (14,08%), στα προϊόντα ορυκτών (10,24%) και στα ορυκτά (9,27%). Άρα οι περισσότερες κατοικίες με τις σημερινές τιμές κατασκευαστικών υλικών είναι υπό-ασφαλισμένες. Πηγή: https://www.cystat.gov.cy/ Για παράδειγμα, αν μια κατοικία κτίστηκε το 2020 για 300.000 ΕΥΡ τότε το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης της ίδιας κατοικίας με τις σημερινές τιμές κατασκευαστικών υλικών θα είναι αυξημένο βάση και του Δείκτη Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης για να μην είναι υπο-ασφαλισμένος θα πρέπει να αναθεωρήσει το ασφαλισμένο ποσό της κατοικίας του. Για μια σωστή εκτίμηση του ακινήτου θα πρέπει ο πελάτης να αποταθεί σε επαγγελματία εκτιμητή ο οποίος θα υπολογίσει το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας με βάση τις σημερινές τιμές κατασκευαστικών υλικών. Σε περίπτωση που το κόστος ανοικοδόμησης είναι μεγαλύτερο από το ασφαλισμένο ποσό, τότε θεωρείται ότι η κατοικία ήταν υπο-ασφαλισμένη και για αυτό ενεργοποιείται ο Αναλογικός Όρος που υπάρχει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας. Αυτός ο όρος προνοεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να μειώσει αναλογικά το ποσό αποζημίωσης όσο ήταν και η διαφορά του ασφαλισμένου ποσού σε σχέση με το κόστος ανοικοδόμησης του κτιρίου. Δηλαδή, αν το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης της κατοικίας είναι 300.000 ΕΥΡ και το ποσό ασφάλισης που δήλωσε στην αίτηση ο πελάτης είναι 250.000 ΕΥΡ τότε η κατοικία είναι υπο-ασφάλισμένη και θα ενεργοποιηθεί ο αναλογικός όρος αφού θεωρείται ότι ο πελάτης είναι συνασφαλιστής και αναλαμβάνει μέρος της αποζημίωσης. Σε περίπτωση απαίτησης η ασφαλιστική εταιρεία θα υπολογίσει αναλογικά το ποσό αποζημίωσης όπως πιο κάτω: Αποζημίωση=Ζημιά×(Ασφαλισμένο Ποσό÷Πλήρες Κόστος Ανοικοδόμησης) Στο πιο πάνω παράδειγμα αν η ζημία είναι 50.000 ΕΥΡ, η αποζημίωση θα είναι: Αποζημίωση = 50.000 χ (250.000 ÷ 300.000) = 41.666 ΕΥΡ Σε καμία περίπτωση δεν δηλώνουμε την αγοραία αξία (market value) του κτιρίου στην αίτηση ασφάλισης αφού δεν αντικατοπτρίζει το κόστος ανοικοδόμησης του κτιρίου για τον λόγο ότι η αγοραία αξία συμπεριλαμβάνει διαφορετικές παραμέτρους υπολογισμού όπως η τοποθεσία του οικοπέδου, η γενική αγοραία αξία άλλων κτιρίων στην περιοχή, οι οποίοι δεν σχετίζονται με το κόστος αντικατάστασης ως καινούργιου του συγκεκριμένου κτιρίου προς ασφάλιση. Σε περίπτωση αμφιβολιών είναι σημαντικός ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη. Παρόλο που η τελική απόφαση για τον υπολογισμό του ασφαλισμένου ποσού του κτιρίου εναπόκειται στον πελάτη, ο ασφαλιστικός σύμβουλος με την εμπειρία που έχει θα καθοδηγήσει τον πελάτη δίνοντας του επαγγελματική συμβουλή. H εταιρεία μας, HJS Insurance, αξιοποιώντας την εμπειρία της ομάδας μας στις ασφαλίσεις περιουσίας προσφέρει επαγγελματική συμβουλή για ασφάλιση κατοικίας. Ανδρέας Χατζησοφοκλέους HJS Insurance Agents & Consultants Website: www.hjsinsurance.com.cy Το άρθρο μας δημοσιεύθηκε όπως πιο πάνω στο www.cyprusinsurancenews.com

 • Η HJS Insurance χορηγός του Santa Fun Run στο Aphrodite Hills Resort

  Ελάτε μαζί μας και την ομάδα του Santa Fun Run στις 11 Δεκεμβρίου 2021 για ένα ξεχωριστό Santa Fun Run 5 χιλιομέτρων . Η διαδρομή προσφέρει τα ομορφότερα τοπία του νησιού. Ένας συνδυασμός με ανήφορο, κατήφορο, γήπεδα golf και θέα την θάλασσα. Το εισιτήριο σας περιλαμβάνει: -Στολή Αγίου Βασίλη (παντελόνι, σακάκι, καπέλο, γένια) -εγγραφή στο FunRun -βραχιόλι FunRun με δικό σας ID Μέρος τον εσόδων θα δοθούν στο ίδρυμα ‘For the Love of Life’. Ένα ιδιωτικό ίδρυμα πού δημιουργήθηκε για να παρέχει οικονομική βοήθεια και υλικά αγαθά σε συνάνθρωπους μας που το έχουν ανάγκη. Στόχος τους είναι η ποιοτική ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες : https://www.aphroditehills.com/love-life-foundation/ Για να κάνετε εγγραφή στο Santa FunRun: https://funruncy.com/santa-run/ Ελάτε με τα παιδιά και τους φίλους σας για μια διασκεδαστική διαδρομή 5 χιλιομέτρων με Χριστουγεννιάτικη διάθεση!

 • Ασφάλιση Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων (AirBnB)

  Σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων τροποποιητικού Νόμου 9(Ι)/2020, μέχρι 1/1/2022 όλα τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα (επαύλεις, κατοικίες, διαμερίσματα) που διαφημίζονται μέσω πλατφόρμες όπως AirBnB & Booking.com και διατίθενται για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτητής/ η αιτήτρια θα πρέπει να έχει σε ισχύ πριν από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή του καταλύματος του στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων του Υφυπουργείου Τουρισμού τα πιο κάτω: ➢ Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας και ➢ Ασφαλιστική Κάλυψη του Καταλύματος σε ισχύ – Τουλάχιστο κατά παντός κινδύνου, για πυρκαγιά και αστική ευθύνη. Η αίτηση / υπεύθυνη δήλωση εγγραφής στο μητρώο, θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία. O επιχειρηματίας (αιτητής) του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, μπορεί να διαφημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι, αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος αναγράφεται στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές. Η HJS Insurance προσφέρει πακέτα ασφάλισης ιδιοκτήτη ακινήτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας. Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε για οποιεσδήποτε απορίες ή να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας: https://el.hjsinsurance.com.cy/property-owners-insurance.

 • Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για τον Κορωνοϊο COVID-19

  Λόγω την πανδημίας του κορωνοϊου – COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να φέρει στα άτομα και επιχειρήσεις στην Κύπρο, σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις καλύψεις και τα ωφελήματα ασφαλιστήριων συμβολαίων και τα διαθέσιμα κρατικά προγράμματα με τα οποία μπορείτε να προστατευτείτε αυτή τη χρονική περίοδο. Μια βασική αρχή του θεσμού της ασφάλισης είναι η δίκαιη κατανομή της ζημιάς και η επαναφορά των ατόμων που ζημιώνονται στην ίδια κατά το δυνατόν οικονομική θέση που βρίσκονταν πριν να προκύψει μια οικονομική απώλεια. Η επιδημία που ταλανίζει τον πλανήτη μας είναι μια καλή στιγμή να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε εμάς, τα αγαπημένα μας άτομα ή τις επιχειρήσεις μας. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να είμαστε σωστά καλυμμένοι έναντι όλων των σοβαρών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Είναι καλό να αναφέρουμε ότι κάθε ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει διαφορετικές καλύψεις και εξαιρέσεις ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για αυτό είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή την ασφαλιστική σας εταιρεία για το τι ισχύει στο δικό σας ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε γενικές γραμμές, οι πανδημίες που καλύπτονται από τους κρατικούς φορείς, συνήθως δεν καλύπτονται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Ο κύριος λόγος είναι ότι τα ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις γενικευμένες ζημίες που προκαλούν τέτοια καταστροφικά περιστατικά. Οι ζημίες αυτές εντέλει θα μεταφέρονταν σε όλους τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων και αυτό θα δημιουργούσε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία. Ασφάλιση Υγείας Σύμφωνα με την έρευνα μας υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που στα συμβόλαια ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιρούν τις πανδημίες άρα εξαιρείται και ο κορωνοϊος – COVID-19. Υπάρχουν όμως και εταιρείες που δεν εξαιρούν ρητά τις πανδημίες στα συμβόλαια τους και θα μπορούσαν να προσφέρουν κάλυψη νοσηλείας, αν υπήρχε η επιλογή ιδιωτικής νοσηλείας. Για ασφαλιστήρια συμβόλαια έξω-νοσοκομειακής περίθαλψης, αν δεν εξαιρείται η επιδημία/πανδημία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει επίσκεψη στον ιατρό και φάρμακα που παρέχονται με συνταγή. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Ασθενείς με διάγνωση κορωνοϊου μεταφέρονται στα Κρατικά Νοσοκομεία και η περίθαλψη τους αναλαμβάνεται από το κράτος. Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας, η εργαστηριακή εξέταση διενεργείται δωρεάν σε όσα άτομα αποταθούν στους Προσωπικούς τους Ιατρούς, λόγω ύποπτων συμπτωμάτων, και παραπεμφθούν από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού. Όσοι πολίτες αποτείνονται απευθείας στα ιδιωτικά Κλινικά Εργαστήρια και δεν παραπέμπονται στη βάση των πρωτοκόλλων μέσω του μηχανισμού του Υπουργείου Υγείας, επιβαρύνονται αποκλειστικά το κόστος της εξέτασης. Το κόστος επίσης καλύπτεται από τους πολίτες στην περίπτωση που ο Προσωπικός τους Ιατρός, παρά το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται, τους παραπέμπει σε ιδιωτικό Κλινικό Εργαστήρι. Άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα του κορωνοϊου ή ταξίδεψαν τις τελευταίες 14 ημέρες και εμφανίζουν ήπια συμπτώματα μπορούν να επικοινωνούν με το 1420 για περαιτέρω οδηγίες ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.pio.gov.cy/coronavirus. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση και άλλων καλύψεων όπως: Hμερήσιο νοσοκομειακό επίδομα νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο: για περιστατικό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κάλυψη η οποία προσφέρεται από ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες στα συμβόλαια ενδο-νοσοκομειακής περίθαλψης. Με αυτή την κάλυψη ο ασθενής δικαιούται ένα καθορισμένο επίδομα από την ασφαλιστική εταιρεία, για όσες ημέρες παραμένει στο νοσοκομείο. Μηνιαίο Επίδομα Απώλειας Εισοδήματος από Ασθένεια: για περιστατικό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συνήθως υπάρχει περίοδος αναμονής 14 ή και περισσότερων ήμερών για αυτή την κάλυψη. Για όσα άτομα δεν καλύπτονται από τις πιο πάνω ασφαλιστικές καλύψεις, η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε την καταβολή επιδόματος ασθενείας κατά μέσο όρο 800ΕΥΡ μηνιαίως για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εργαζόμενους σε περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία και αυτοτελούς εργαζομένους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ασφάλιση Ταξιδιού Σε σχέση με ασφάλιση ταξιδιού η οποία αγοράστηκε πριν το ταξίδι και νοουμένου ότι δεν εξαιρεί επιδημίες, θα μπορούσε να καλύψει ακύρωση Πτήσης, έξοδα διαμονής και φαγητού στη χώρα που λαμβάνει μέρος το περιστατικό. Σε περίπτωση όπου πελάτης νοσήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάλυψη Επείγουσας Μεταφοράς και Περίθαλψης και την κάλυψη μεταφοράς ενός συγγενικού προσώπου στη χώρα που βρίσκεται ο ασθενής, σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας που τον καθηλώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν – 24ώρη- υπηρεσία άμεσης ανάγκης με την οποία μπορούν να επικοινωνήσουν οι πελάτες για περαιτέρω πληροφορίες σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών και για παραπομπή σε κατάλληλα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού. Διακοπή Εργασιών Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια διακοπής εργασιών για επιχειρήσεις, που καλύπτουν απώλεια κερδών ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής εργασιών, συνήθως καλύπτουν πυρκαγιά, σεισμό, έκρηξη, κακόβουλη ζημιά και άλλες φυσικές καταστροφές, αλλά εξαιρούν επιδημίες. Η Κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για όσες επιχειρήσεις αποφασίσθηκε να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στήριξης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ασφάλιση Κυβερνοχώρου Με τα μέτρα περιορισμού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για αντιμετώπιση του κορωνοϊου, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναθέτουν στους υπαλλήλους τους εργασία από το σπίτι. Αυτό έχει ως συνέπεια αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και ευκολότερη πρόσβαση στα δίκτυα των εταιρειών από χάκερς, για το λόγο ότι οι υπολογιστές και τα δίκτυα των υπαλλήλων στο σπίτι δεν έχουν τις ίδιες αυστηρές δικλείδες ασφαλείας όπως έχουν οι υπολογιστές και τα δίκτυα των επιχειρήσεων. Ήδη έκαναν την εμφάνιση τους στο εξωτερικό τα πρώτα Phishing Emails με θέμα των Covid 19. Υπάλληλοι που ανοίγουν αυτά τα emails δίνουν εύκολη πρόσβαση στα δίκτυα των επιχειρήσεων στους χάκερς και γίνονται στόχος επιθέσεων τύπου Ransomware όπου χάκερς ζητούν λύτρα για να μην καταστρέψουν ή μπλοκάρουν τις ηλεκτρονικές υποδομές μιας επιχείρησής. Σύμφωνα με την εφημερίδα “The New York Times”, ο μέσος όρος πληρωμής λύτρων από επιχειρήσεις, για την απελευθέρωση των εγγράφων και συστημάτων τους από χάκερς τον τελευταίο μήνα του 2019 ανερχόταν σε $190,946. Πηγή: http://www.identityguard.com Για αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου από τις κυπριακές επιχειρήσεις προτείνετε να: Χρησιμοποιούν Virtual Private Networks (VPNs) Να εκπαιδεύσουν τους υπάλληλους για τους κινδύνους του διαδικτύου Να εφαρμόσουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας Να συνάψουν ασφάλιση κυβερνοχώρου που να τους προστατεύει από κυβερνοεπιθέσεις. Λόγω της μεγάλης εμπειρίας των ασφαλιστικών εταιρειών στη διαχείριση κινδύνων και τις συνετές, μακροχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούν, αναμένεται να ανταπεξέλθουν επαρκώς στις ζημιές που θα προκληθούν από την πανδημία του κορωνοϊου. Προτρέπονται οι καταναλωτές να επιλέγουν ασφαλιστικές εταιρείες με υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας οι οποίοι δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας και κατά πόσο είναι ικανή να αντιμετωπίσει καταστροφικές ζημιές. Μέτρα Προστασίας Πελατών Ασφαλιστικών Εταιρειών Για τη καλύτερη προστασία των πελατών ασφαλιστικών εταιρειών αυτή την περίοδο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ) με επιστολή του στον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2020, προτείνει τα ακόλουθα (Υπό Μελέτη): Στον κλάδο ζωής οι εταιρίες να επεκτείνουν την περίοδο χάριτος για περίοδο 60 ημερών τουλάχιστον, ούτως ώστε να μην ακυρωθούν συμβόλαια και να μείνουν πελάτες εκτεθειμένοι με την κάλυψη τους. Στον γενικό κλάδο να δοθεί παράταση 60 ημερών τουλάχιστον όσον αφορά τις ρήτρες αποπληρωμής των ασφαλίστρων και οι εταιρίες να μην προβούν σε ακυρώσεις συμβολαίων αυτές τις 60 ημέρες Σύμφωνα με ορισμένους κύκλους ειδικών, αναμένεται η επιδημία να υποχωρήσει αρχές του καλοκαιριού. Σας προτρέπουμε να παίρνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και υγιεινής, όπως φαίνονται στο ακόλουθο βίντεο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μείνετε περιορισμένοι στο σπίτι σας μέχρι να περιοριστεί ο ιός και να ασφαλιστείτε σωστά έναντι σοβαρών κινδύνων, έτσι ώστε να περιορίσετε και να μεταβιβάσετε την οικονομική ζημιά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον από οποιοδήποτε αναπάντεχο περιστατικό. Συντάκτης: Ανδρέας Χατζησοφοκλέους BSc, MSc, Diploma CII (Chartered Insurance Institute) Διευθύνων Σύμβουλος HJS Insurance Agents & Consultants Μια Κοινωνική Προσφορά της εταιρείας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: HJS Insurance Agents & Consultants T. 70005507 | www.hjsinsurance.com.cy Εμπιστοσύνη | Ήθος | Εξυπηρέτηση | Δέσμευση | Αριστεία

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ STARTUP EUROPE WEEK 19 NICOSIA

  #SEW19 H μεγαλύτερη περιφερειακή εκδήλωση επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη ξανά έρχεται στην Λευκωσία. 300+ ΠΟΛΕΙΣ 50+ ΧΩΡΕΣ Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση Startup Europe Week (SEW) 19 Nicosia στις 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.30 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Εκδήλωση συν-διοργανώνεται από την HJS Insurance Agents & Consultants και το Startup Europe Week και υποστηρίζεται από το Κέντρο Καινοτομίας PEAK του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εκδήλωση, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τους κυρίους παίχτες του οικοσυστήματος, να μάθετε περισσότερα για τις διαθέσιμες ευκαιρίες, προγράμματα για επιχειρηματίες και startups, από τους τοπικούς επιταχυντές και εκκολαπτήρια νέων επιχειρήσεων. Το Startup Europe Week (SEW) είναι ένα κίνημα του οποίου σκοπός είναι να βοηθήσει επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο να εξελιχθούν και να πετύχουν, μέσα από μια σειρά τοπικών εκδηλώσεων που τους ενημερώνουν για τη διαθέσιμη στήριξη από την οποία μπορούν να επωφεληθούν. Η επίτιμη καλεσμένη μας, Grace Ng, είναι γνωστή για τη δημιουργία του Lean Startup Machine, του Παγκόσμιου επιχειρηματικού εργαστηρίου σε 150+ πόλεις. Η Grace έχει βοηθήσει χιλιάδες άτομα να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε νέες επιχειρήσεις, έχει δώσει ομιλίες στον Λευκό Οίκο, στα Ηνωμένα Έθνη, στα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Αμερική και συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της καινοτομίας ως συν-ιδρύτρια του Javelin.com και συντονίστρια των Global Shapers της Σανγκάης. Ημερομηνία: Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 Ώρα: 18.30-21.30 Χώρος: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δωμάτιο 010, Ισόγειο, South Block – 6 Διογένη Λευκωσία, Έγκωμη, 2404, Κύπρος Γλώσσα Εκδήλωσης: Αγγλικά Είσοδος Δωρεάν. *Απαιτείται Προ-Εγγραφή για παρακολούθηση της Εκδήλωσης. Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων. Παρακαλούμε όπως κάνετε εγγραφή εδώ: www.f6s.com/sew19nicosia Συν–διοργανωτές SEW Nicosia: HJS Insurance Agents & Consultants: www.hjsinsurance.com.cy Κύριοι Υποστηρικτές: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου www.euc.ac.cy Κέντρο Καινοτομίας EUC PEAK https://euc-peak.euc.ac.cy Υποστηρικτές Startup: KPMG Cyprus www.kpmg.com.cy Cyprus Seeds www.cyprusseeds.com Javelin www.Javelin.com Global Shapers Nicosia www.globalshapers.org Facebook Event: https://www.facebook.com/events/2227668617302791/ Μάθετε περισσότερα για το SEW εδώ: http://startupeuropeweek.eu/

 • Η Σημασία της σωστής εξυπηρέτησης στην ασφαλιστική αγορά

  Το 1983 ο νεαρός τότε ασφαλιστής της Amerikan Life, Νικόλας Χατζησοφοκλέους, ασφάλισε το φίλο και συμμαθητή του, Αβραάμ Ιωάννου, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε 7 μόλις ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης του για ασφάλεια ζωής. Η εταιρεία Amerikan Life πλήρωσε όλο το ποσό της αίτησης (150,000 Κυπριακές Λίρες) στην οικογένεια του αποβιώσαντος, παρόλο που ακόμη δεν είχε εξεταστεί η αίτηση για έκδοση ασφαλιστήριου συμβολαίου, για το λόγο ότι ο ασφαλιστής, Νικόλας Χατζησοφοκλέους, είχε συμπλήρωσή ορθά την αίτηση, κατέθεσε εγκαίρως τα απαραίτητα χαρτιά στην εταιρεία και η εταιρεία, κατά την εξέταση της αίτησης (μετά τον θάνατο του αιτητή), αποφάσισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες θα προχωρούσε στην έκδοση του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Οι σωστές ενέργειες του ασφαλιστή βοήθησαν την οικογένεια του εκλιπόντος να λάβει όλο το ποσό της αποζημίωσης καθώς μπόρεσαν να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως και την απόδειξη εισπράξεως από τον ασφαλιστή. Στην HJS Insurance έχουμε ως προτεραιότητα το συμφέρον του πελάτη μας. Οι αξίες της ομάδας μας παραμένουν διαχρονικά αναλλοίωτες.

 • Επιτυχία στις εξετάσεις του Chartered Insurance Institute

  Στην HJS Insurance πιστεύουμε στη συνεχή μάθηση και ανάπτυξη έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Συγχαίρουμε τον Διευθύνων Σύμβουλο μας Ανδρέα Χατζησοφοκλέους για την απόκτηση του Diploma in Insurance από το διεθνούς φήμης Chartered Insurance Institute της Αγγλίας.

bottom of page