top of page

Βρέθηκαν 39 στοιχεία για ""

Αναρτήσεις ιστολογίου (10)

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (D&O) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Οι διευθυντές και αξιωματούχοι ενός οργανισμού αντιμετωπίζουν όλο και πιο έντονο ρυθμιστικό και πολιτικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση των αξιώσεων κατά Διευθυντών και αξιωματούχων είναι εκθετική καθώς οι επηρεαζόμενοι αναζητούν νομικές λύσεις για οικονομικές ζημίες που υπέστησαν από τις διοικητικές αποφάσεις των διευθυντών και στελεχών. Η Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Αξιωματούχων (ασφάλιση D&O) είναι ένας τύπος ασφάλισης ευθύνης που παρέχει οικονομική προστασία σε διευθυντές και στελέχη μιας νομικής οντότητας σε περίπτωση που ενάγονται για λάθη και παραλείψεις που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια D&O καλύπτουν απαιτήσεις από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές, ρυθμιστικές αρχές ή άλλα μέρη. Η Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Αξιωματούχων συνιστάται για οποιαδήποτε εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο ή εκτελεστικά στελέχη, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμη και μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ορισμένες περιπτώσεις όπου η ασφάλιση D&O είναι ιδιαίτερα σημαντική: 1. Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο: Διευθυντές και στελέχη εισηγμένων εταιρειών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αγωγών λόγω των υποχρεώσεων έναντι των μετόχων και του αυξημένου ελέγχου από τους ρυθμιστικούς φορείς. 2. Ιδιωτικές εταιρείες: Διευθυντές και στελέχη ιδιωτικών εταιρειών μπορούν να μηνυθούν από μετόχους, πιστωτές, υπαλλήλους ή ρυθμιστικούς φορείς για εικαζόμενη κακοδιαχείριση, παράβαση καθήκοντος ή άλλου είδους λάθη και παραλείψεις. 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Διευθυντές και στελέχη μη κερδοσκοπικών οργανισμών μπορεί να αντιμετωπίσουν νομική δίωξη από δωρητές, εθελοντές ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για κακοδιαχείριση, παράβαση καθήκοντος ή άλλου είδους λάθη και παραλείψεις. 4. Startups: Οι διευθυντές και τα στελέχη των startups ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωπική ευθύνη για επιχειρηματικές αποφάσεις που ελήφθησαν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης της εταιρείας και η ασφάλιση D&O μπορεί να παρέχει προστασία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Γενικά, οποιαδήποτε εταιρεία με διοικητικό συμβούλιο ή εκτελεστικά στελέχη θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης ασφάλισης D&O για προστασία από τους οικονομικούς κινδύνους πιθανών νομικών αξιώσεων ή καταγγελιών για λάθη και παραλείψεις. Μερικοί από τους συνήθεις τύπους αποζημιώσεων που μπορεί να καλύπτονται από την ασφάλεια D&O περιλαμβάνουν: 1. Παράβαση καθήκοντος: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη δεν ενήργησαν προς το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας ή άλλες συγκρούσεις συμφερόντων. 2. Κακή διαχείριση: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη απέτυχαν να διαχειριστούν σωστά την εταιρεία, έλαβαν κακές επιχειρηματικές αποφάσεις ή απέτυχαν να αποκαλύψουν ουσιώδεις πληροφορίες. 3. Πρακτικές απασχόλησης: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς για διάκριση, παράνομη απόλυση, παρενόχληση ή άλλες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 4. Κυβερνοασφάλεια και παραβιάσεις δεδομένων: Αυτό περιλαμβάνει ισχυρισμούς ότι διευθυντές ή στελέχη απέτυχαν να προστατεύσουν επαρκώς ευαίσθητες πληροφορίες ή να ανταποκριθούν κατάλληλα σε παραβίαση δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ασφάλιση D&O δεν καλύπτει εγκληματικές πράξεις, σκόπιμη ανάρμοστη συμπεριφορά ή δόλιες δραστηριότητες. Η ασφάλιση D&O μπορεί να καλύπτει δικαστικά έξοδα υπεράσπισης, ποσά διακανονισμού ή κρίσης και άλλα σχετικά έξοδα που σχετίζονται με αυτούς τους τύπους αξιώσεων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καλύψεις και τα όρια ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου D&O μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου. Η HJS Insurance Agents and Consultants προσφέρει Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Αξιωματούχων, από αξιόπιστες παγκόσμιες ασφαλιστικές εταιρείες, για την προστασία κάθε εταιρείας από απειλές που αντιμετωπίζουν οι διευθυντές και τα στελέχη της. Κατανοούμε ότι οι κίνδυνοι και οι υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί διευθυντές και στελέχη εξελίσσονται συνεχώς για αυτό παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένη κάλυψη για την προστασία των προσωπικών και επαγγελματικών τους περιουσιακών στοιχείων. Επικοινωνήστε μαζί μας για επαγγελματική συμβουλή προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες της εταιρείας σας.

 • 8 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

  Η ασφάλιση υγείας είναι μια ουσιαστική πτυχή του οικονομικού προγραμματισμού κάθε ατόμου. Παρέχει ψυχική ηρεμία και οικονομική προστασία σε περίπτωση απροσδόκητων ασθενειών ή τραυματισμών. Παρόλο που στη χώρα μας το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) καλύπτει σε σημαντικό βαθμό το κόστος υγείας για κάθε πολίτη, υπάρχουν κάποια οφέλη που μόνο η ιδιωτική ασφάλιση υγείας μπορεί να προσφέρει. Μερικά από τα βασικά οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σε σχέση με το ΓΕΣΥ περιλαμβάνουν: 1. Επιλεξιμότητα: Τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι ανοιχτά σε οποιονδήποτε νόμιμο κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμεί να τα αγοράσει. 2. Χρόνοι αναμονής: Το ΓΕΣΥ είναι γνωστό για μεγάλους χρόνους αναμονής σε ορισμένες υπηρεσίες, ενώ με τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το νοσοκομείο και τον ιατρό της αρεσκείας του και να προχωρήσει άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις. 3. Επιλογή παρόχων: Το ΓΕΣΥ διαθέτει ένα συγκεκριμένο δίκτυο παρόχων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι ασθενείς, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή παρόχων. 4. Ευελιξία: Το ΓΕΣΥ είναι ένα σύστημα που ταιριάζει σε όλους και δεν προσφέρει μεγάλη ευελιξία. Τα προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών και μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές ανάγκες. 5. Εξειδικευμένες θεραπείες: Το ΓΕΣΥ ενδέχεται να μην καλύπτει ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης μπορεί να προσφέρουν κάλυψη για αυτές τις θεραπείες. 6. Ιατρική Περίθαλψη στο Εξωτερικό: Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ιατρική περίθαλψη οπουδήποτε επιθυμεί στο εξωτερικό. 7. Διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο: Σε περίπτωση νοσηλείας, ο κάτοχος ιδιωτικής ασφάλισής υγείας έχει το δικαίωμα να νοσηλευθεί σε μονόκλινο δωμάτιο. 8. Φοροαπαλλαγή: Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου υγείας δικαιούται φορολογική έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο που πληρώνει. Σε τελική ανάλυση, εάν θα επιλέξετε το ΓΕΣΥ ή ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Το ΓΕΣΥ μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για όσους θέλουν ολοκληρωμένη κάλυψη με χαμηλό κόστος, ενώ τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές στην υγειονομική τους περίθαλψη Η εταιρεία μας, HJS Insurance Agents & Consultants, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε ένα πλάνο ιδιωτικής ασφάλισης υγείας το οποίο ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας: HJS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS www.hjsinsurance.com.cy

Προβολή όλων

Άλλες σελίδες (29)

 • FAQ | HJSinsurance

  Συνολικά, ένας ασφαλιστικός πράκτορας μπορεί να παρέχει μια σειρά από οφέλη και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όταν επικοινωνήσετε απευθείας με μια ασφαλιστική εταιρεία. Θα με χρεώσει ένας ασφαλιστικός πράκτορας επιπλέον για τις υπηρεσίες του; Όχι. Οι ασφαλιστικοί πράκτορες λαμβάνουν προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρεία για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες. Ο πράκτορας ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διανέμουν τα προϊόντα τους μέσω του συστήματος διαμεσολάβησης, επομένως η προμήθεια και οι λοιπές αμοιβές διανομής περιλαμβάνονται στο ασφάλιστρο των ασφαλιστικών προϊόντων από την αρχική κυκλοφορία τους στην αγορά. Ως πελάτης μας, θα πληρώσετε το ίδιο τίμημα είτε επιλέξετε να αγοράσετε ασφάλιση απευθείας από την εταιρεία με την οποία είμαστε συνδεδεμένοι είτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω εμάς. Παρέχετε υποστήριξη για απαιτήσεις; Φυσικά! Ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, παρέχουμε όχι μόνο ασφαλιστήρια συμβόλαια αλλά και διεκδικούμε υποστήριξη στους πελάτες μας. Κατανοούμε ότι η υποβολή αξίωσης μπορεί να είναι μια αγχωτική και χρονοβόρα διαδικασία, γι' αυτό είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Η ομάδα έμπειρων επαγγελματιών μας είναι αφοσιωμένη στο να σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία αποζημίωσης, από την αρχική ειδοποίηση έως τον τελικό διακανονισμό, διασφαλίζοντας ότι θα λάβετε δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση για τυχόν απώλειες ή ζημίες που καλύπτονται από το συμβόλαιό σας. Συνεργαζόμενοι μαζί μας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε έναν έμπιστο συνεργάτη για να σας βοηθήσει σε περίπτωση αξίωσης. Θα ενεργήσουμε ως συνήγορος σας, εργαζόμενοι για λογαριασμό σας για να διασφαλίσουμε ότι η αξίωση αντιμετωπίζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Θα σας βοηθήσουμε επίσης να συγκεντρώσετε την απαραίτητη τεκμηρίωση, να συμπληρώσετε έντυπα αξίωσης και να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στο να σταθείτε ξανά στα πόδια σας. Στο τέλος της ημέρας, στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ευκολία και εξαιρετικές υπηρεσίες, όχι μόνο όταν αγοράζετε το ασφαλιστήριό σας, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του συμβολαίου σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης υποστήριξης αποζημίωσης. Συχνές Ερωτήσεις Εξειδίκευση Οι ασφαλιστικοί πράκτορες είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες που έχουν εξειδίκευση σε διαφορετικούς τύπους ασφάλισης και μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη γλώσσα του συμβολαίου, τις επιλογές κάλυψης και τα οφέλη των διαφορετικών ασφαλιστικών προγραμμάτων. Επιλογή Οι ασφαλιστικοί πράκτορες έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία ασφαλιστικών προϊόντων από διαφορετικές εταιρείες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να σας παρέχουν πολλαπλές επιλογές για να διαλέξετε. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να συγκρίνετε τις πολιτικές και τα ασφάλιστρα, ώστε να μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ευκολία Αντί να χρειάζεται να επικοινωνήσετε με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ξεχωριστά, μπορείτε να συνεργαστείτε με έναν ασφαλιστικό πράκτορα που μπορεί να χειριστεί τα πάντα για εσάς. Αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και ταλαιπωρία. Συνηγορία Οι ασφαλιστικοί πράκτορες; ενεργούν ως συνήγοροι για τους πελάτες τους και εργάζονται για λογαριασμό τους για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορούν να σας βοηθήσουν με αξιώσεις, να διαπραγματευτούν με ασφαλιστές και να παρέχουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία ασφάλισης. Εξοικονόμηση κόστους Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η χρήση ασφαλιστικού πράκτορα μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμα. Οι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν συχνά να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές με ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους για εσάς. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τρόπους για να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας, όπως να αυξήσετε το αφαιρετέο ποσό ή να επωφεληθείτε από εκπτώσεις που μπορεί να δικαιούστε. Εξατομικευμένη υπηρεσία Οι πράκτορες ασφαλίσεων παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και μπορούν να σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε την ασφαλιστική σας κάλυψη στις μοναδικές σας περιστάσεις. Μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να κάνουν συστάσεις που είναι προσαρμοσμένες στην κατάστασή σας. Βοήθεια για αποζημιώσεις Οι ασφαλιστικοί πράκτορες μπορούν επίσης να παρέχουν βοήθεια με τη διαδικασία αποζημίωσης, βοηθώντας σας να πλοηγηθείτε στη συχνά περίπλοκη και μπερδεμένη διαδικασία υποβολής αξίωσης. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για την απαίτησή σας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με έναν ασφαλιστικό πράκτορα;

 • Επικοινωνία | Hjsinsurance

  Επικοινωνία Όνομα Επίθετο Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τηλέφωνο Μήνυμα Αποστολή Ευχαριστούμε για την υποβολή! για δωρεάν ανάλυση των αναγκών σας Στοχεύουμε στο κτίσιμο μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων βασιζομένων στην εμπιστοσύνη. Εγγυόμαστε ότι θα λάβετε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. ​ Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές σας ανάγκες? Επιλέξτε ημέρα και ώρα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας - Κλείστε Ραντεβού Γλώσσες Επικοινωνίας: Ελληνικά & Αγγλικά Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: 70005507 Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 - 17.00

 • Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά Προϊόντα | Hjsinsurance

  Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά Προϊόντα Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και μπορούμε να προσφέρουμε εύρος ασφαλιστικών προϊόντων για άτομα και επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα. Επικοινωνία για Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά Προϊόντα Ονομα εταιρείας Επάγγελμα Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τηλέφωνο Προσθέστε τυχόν σημειώσεις για να μας βοηθήσετε να ετοιμάσουμε μια προσφορά για εσάς (προαιρετικό) ΥΠΟΒΟΛΗ Ευχαριστούμε για την υποβολή! Περιγραφή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Προβολή όλων
bottom of page