top of page

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό, «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» (που αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα») είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με άτομο που βρίσκεται στη ζωή και μπορεί να ταυτοποιηθεί, για παράδειγμα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ή/και αριθμός ταυτότητας.

  Η Πολιτική Εμπιστευτικότητας είναι μία Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αποσκοπεί στην ενημέρωση σας όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς επίσης τα δικαιώματα σας, ως υποκείμενα επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων και την σχετική νομοθεσία.
   

 2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
  Η HJS INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LTD είναι Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με αριθμό άδειας 5582.  Ο αριθμός εγγραφής εταιρείας είναι HE360740 και η διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου είναι στην οδό Βούλγαρη 17, 2400 Έγκωμη.
   

 3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων τα οποία λαμβάνουμε από εσάς με βάση την ελεύθερη και ρητή σας συγκατάθεση, μέσω των εντύπων «Αίτηση Ασφάλισης» ή «Πρόταση Ασφάλισης» και/ή «Ανάλυση Αναγκών».  Μπορεί επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες (π.χ. το Διαδίκτυο) τα οποία λαμβάνουμε νόμιμα και μας επιτρέπεται να τα επεξεργαζόμαστε.
   

 4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
  Εάν είστε συμβαλλόμενος, ασφαλισμένος, δικαιούχος ή πιθανός πελάτης, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν:
  Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός ταυτότητας, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός εξαρτωμένων, εισοδήματα και έξοδα, περιουσιακά στοιχεία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ύψος, βάρος και τυχόν προβλήματα υγείας.
   

 5. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Όπως αναφέραμε προηγουμένως δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με διαφάνεια και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την σχετική νομοθεσία για ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

  Α. Για εκτέλεση σύμβασης
  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προκειμένου να συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση, να υποβάλετε κάποια απαίτηση ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα σε σχέση με το ασφαλιστήριο σας.

  Β. Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
  Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που προέρχονται από τους σχετικούς νόμους στους οποίους υπαγόμαστε καθώς και νομικές απαιτήσεις, π.χ. ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος.  Υπάρχουν επίσης διάφορες εποπτικές αρχές όπως η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών που μας επιβάλλουν αναγκαίες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως η ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών.

  Γ. Για σκοπούς διασφάλισης έννομου συμφέροντος
  Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο πρόσωπο.  Έννομο συμφέρον προκύπτει όταν έχουμε επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας νοουμένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη και δεν γίνεται άδικα εναντίον των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

  Δ. Έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας
  Νοουμένου ότι μας έχετε δώσει τη γραπτή συγκατάθεση σας για επεξεργασία, τότε η νομιμότητα τέτοιας επεξεργασίας βασίζεται στην συγκατάθεση αυτή.  Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ή να περιορίσετε τη συγκατάθεση όποτε το θελήσετε.  Όσο αφορά την ξεχωριστή συγκατάθεση που τυχόν έχετε δώσει σε ασφαλιστική επιχείρηση, θα πρέπει να αποταθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση απ’ευθείας.
   

 6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα σας, να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή/και να λάβετε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hjsinsurance.com.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: οδός Βούλγαρη 17, 2400 Έγκωμη.Ως εκτελούντες την επεξεργασία δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες εσείς συμβάλλεστε μέσω μας έτσι ώστε να μπορέσουν να σας παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη.
   

 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
  Είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προϊόντα που μπορεί να χρειάζεστε ή/και να σας ενδιαφέρουν, νοουμένου ότι έχουμε ήδη λάβει την σχετική σας συγκατάθεση προηγουμένως.
   

 8. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας.  Όταν η σχέση αυτή τερματιστεί τα διαγράφουμε εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος να μην το πράξουμε π.χ. επιτακτικός έννομος λόγος.

  Τα προσωπικά δεδομένα πιθανών πελατών (προσφορές) τα κρατάμε για 12 μήνες.

  Σε περίπτωση που έχετε υποβάλει απαίτηση  σε ασφαλιστική επιχείρηση προσκομίζοντας έντυπα μέσω μας, τα κρατάμε μέχρι την τελική διευθέτηση της απαίτησης σας.
   

 9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας κρατούμε και να ελέγχετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης (αποκατάστασης) των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να διορθώσετε οποιαδήποτε ελλιπή και ανακριβή δεδομένα που κρατούμε σε σχέση με σας.

  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Το γνωστό δικαίωμα στη λήθη, σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όπου δεν υπάρχει καλός λόγος για μας να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

  • Έχετε δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα συνεχίσουμε πλέον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εκτός αν μπορέσουμε να καταδείξουμε επιτακτικούς έννομους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία. Μπορείτε να περιορίσετε τους σκοπούς για τους οποίου γίνεται η επεξεργασία.

  • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε απλή, διαφανή και κατανοητή μορφή.

  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας κατευθείαν σε άλλους οργανισμούς που θα υποδείξετε.

  • Έχετε δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης που μας δώσατε κατά οποιοδήποτε χρόνο.

  • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Εάν έχετε ανησυχίες ως προς το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.  Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ιστοσελίδας http://www.dataprotection.gov.cy.
    

 10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα σας, να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή/και να λάβετε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με το πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hjsinsurance.com.cy ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Βούλγαρη 17, 2400 Έγκωμη.​

bottom of page